tarotkort stjarntecken

Tarotkort och stjärntecken

Många vet att varje stjärntecken har en ”styrande himlakropp” eller en planet som är associerad till varje stjärntecken. Men visste du att varje stjärntecken också har ett specifikt tarotkort som är unikt?

En tarotkortlek består av 78 tarotkort och delas in i ”Minor Arcana” och ”The Major Arcana” (den lilla och stora Arkana). Den lilla består av 56 kort, mycket likt en vanlig kortlek i dess uppdelning. Den stora Arkana består av 22 kort. Det är i den stora Arkana som vi hitta sambandet mellan astrologi och tarot. Det finns 12 tarotkort i den stora Arkana som kan kopplas till stjärntecken, och resterande 10 kort har kopplingar till himlakropparna i vårt solsystem.


Klicka här om du är osäker på vilket stjärntecken du tillhör (ny flik öppnas)


Vill du ha hjälp från en spådam som kan använda tarotkort?

Vi rekommenderar dessa:

Mina

mina spadam

Pia

pia

Daniella

daniella


RING NU!

08-517 666 77


Vädurenväduren kjesaren

Väduren är det första tecknet i Zodiaken (djurkretsen), och börjar med vårdagjämningen. Tarotkortet som är kopplat till Väduren är ”Kejsaren”. Det är kort nummer 4 i den stora Arkana. Tarotkortets engelska namn är: The Emperor.

Du som är född i Vädurens tecken är företagsam, tävlingsinriktad och har en engagerad personlighet. Många anser att Väduren är födda till att vara ledare. Den hopkopplade tarotkortet ”Kejsaren” fullföljer denna beskrivning. Det ligger redan i namnets natur att ”härska och regera” över andra. Att skapa strukturer och ordning andra är en av dina dagliga arbetsuppgifter. Tarotkortet berättar att du har en stark handlingskraft och att du vet hur man realiserar sina idéer. Du har starka ambitioner och når dina mål enkelt.


Oxen

oxen översteprästen

”Översteprästen” är tarotkort som är associerat med stjärntecknet Oxen. Tarotkortets engelska namn är: The Hierophant.

”Översteprästen” är kort nummer 5 i den stora Arkana. Du som är född i Oxens tecken kännetecknas av att vara konservativ, upptagen av materiella värden och pengar. Omedgörlighet, men även vänlighet är två av Oxens kända egenskaper.

På samma sätt som de personer som är födda i Oxen tecken, är tarotkortet ”Översteprästen” också konservativ och fokuserar på ordning och reda. De gillar fasta rutiner, är målmedvetna och strukturerade. ”Översteprästen” står för en klok man, en lärare eller professor. En väktare av universella sanningar. Översteprästen är en brobyggare, en som förbinder de inre övertygelserna och de externa värderingarna. Dina ägodelar kan i viss mån återspegla vad du tror på och vilka dina värderingar är. Det är viktigt att du har en inre frid och harmoni och inte bara låta det återspeglas i symbolernas externa status.


Tvillingarna

tvillingarna de älskande

”De Älskande” är det tarotkort som är kopplat till stjärntecknet Tvillingarna. Tarotkortets engelska namn är: The lovers. Det är kort nummer 6 i den stora Arkana. Du som är Tvilling, är bra på att kommunicera och sprida information, du är även nyfiken. Att analysera och belysa flera aspekter av saker, är en av dina inneboende egenskaper. Det finns en flexibilitet och en vilja att förena Tvillingarnas natur.

Tarotkoret ”De älskande”, talar om behovet av att vara två, eller för att göra ett val mellan två saker. Att fatta beslut tillsammans med andra samt att analysera relationer är kortets energi. Osäkerheten som vissa Tvillingar präglas av, kan även återfinnas i kortet. Idéer och tankar kring frågan: ”Har jag gjort det rätta eller inte?” är vanligt förekommande.


Kräftan

kräftan vagnen

Tarotkortet ”Vagnen” är associerat med stjärntecknet Kräftan. Tarotkortets engelska namn är: The Chariot.

Det är det 7e kortet i den stora Arkana. Du gillar är Kräfta skyddar och kan offra allt för de du håller kära. Samtidigt har du en sårbar sida och kan begrava dig i dina egna humörsvängningar om du utsätts för mycket stress och oro. Du är mer drabbad av månens cykler än andra och är mer känslig för fullmånens effekt.

Detta bekräftas i ”Vagnen”. Behovet av att sprida glädje, förena och ta hand om det som är kärt, är stort. Med passion och uthållighet, lyckas du springa hela loppet. ”Vagnen” berättar att det är viktigt att balansera motstridiga känslor, överkomma hinder och hitta vägen till ditt mål.


Lejonet

lejonet styrkan

Tarotkortet som är kopplat till Lejonet, är ”Styrkan”. Tarotkortets engelska namn är: Strength. Det är det 8e kortet i den stora Arkana. Du är som är född i Lejonets tecken, är charmig, tapper, modig, ambitiös och en lysande följeslagare.

Tarokortet ”Strykan” påvisar en av de starkaste engenskaperna som Lejon besitter, nämligen styrka. Inte styrka när det gäller våld eller fysisk styrka, utan snarare styrkan att visa vem du är, att ta din plats, visa vad du tycker och skydda dem som förtjänar det. Mod är även en sida av ”Styrkan”, men ditt starkaste attribut är styrkan att vara generös och vänlig. En styrka som kommer från ett kärleksfullt hjärta beskriver sammanhanget här. Kraften till att vinna över fiender och kämpa orättvisor kommer när styrkan kombineras med vänlighet och mod.


Jungfrun

jungfrun eremiten

Tarotkortet som är kopplatt till Jungfrun är ”Eremiten”. Dess engelska namn är: The Hermit. Det är kort nummer 9 i den stora Arkana. Du som är född i Jungfruns tecken är analytisk, detaljorienterad och kritisk. Du analyserar allt och måste ofta dra dig tillbaka för att kunna smälta all information och alla detaljer du ser, innan du kan fortsätta. Du ser alla detaljer, men du måste jobba för att se helheten.

De energier och egenskaper som går att återfinna i tarotkortet ”Eremiten” går självklart att återfinna hos Jungfrun. Behovet är stort att sortera bland detaljer och dra slutsatser av det som kräver lite egentid. Att dra sig tillbaka, oavsett om det gäller kortare eller längre perioder, är ofta en nödvändighet. Vissa Jungfrur behöver några minuter, medan andra behöver timmar eller dagar. Du finner svaren och den kunskap du behöver, genom att avsiktligt isolera dig själv.


Vågen

vågen rättvisan

Tarotkortet som är kopplatt till Vågen är ”Rättvisan”. Tarotkortets engelska namn är: Justice. Det har kortnummer 11 i den stora Arkana. Du som är född i Vågens stjärntecknen är diplomatisk, charmig, harmonisökande och rättvis. Du tycker inte om buller, gräl och oroligheter. Behovet av att balansera tillvaron, och svårigheter att fatta fasta beslut, är en inneboende energi i ”Rättvisan”.

Kortet beskriver Vågens energi till den optimala. För att kunna ta ett rättvist beslut eller uppnå rättvisa, måste en sakfråga ses från olika vinklar och alternativt balanseras upp mot varandra. Detta brukar till och med illustreras med en våg på tarotkortet. Det berättar om ditt behov av att ta rättvisans val, och att göra det som är rätt. Som den fredsstiftare du är, är det viktigt för dig att uppnå balans och harmoni, i både inre och yttre liv.


Skorpionen

skorpionen döden

Tarotkortet som är kopplat till Skorpionen är ”Döden”. Tarotkortets engelska namn är: Death. Kortets nummer är 13 i den stora Arkana. Du som är född i Skorpionens tecken är intensiv, noggrann och har en forskande karaktär. Utrustad med ett elefantminne, sitter kunskapen djup i ditt huvud. Du glömmer sällan något, och inte minst orättvisor. Om du upplever dig själv orättvist behandlad, kan du bli vara hämndlysten, och hämnden kan komma 20 år senare. Du ser ofta händelser i svart eller vitt. Du motiveras och styrs av dina egna känslor och önskningar mot dina personliga mål.

Tarotkortet ”Döden” besitter samma intensiva energi som Skorpionen. Det är en intensiv omvandling gömd i meddelandet här. Något måste dö för att något nytt ska kunna uppstå. ”Döden” betyder inte död i ”traditionell” mening, men behovet av att driva förändringar, pressar fram en symbolisk död. Något som har ”gått ut” måste tas bort för att något nytt ska få plats och kunna växa. Precis som myten om Fågel Fenix.


Skytten

skytten måttlighet

Det tarotkort som är sammankopplat med Skytten är ”Måttlighet”. Tarotkortets engelska namn är: Temperance. Det har kortnummer 14 i den stora Arkana. Du som är född i Skyttens stjärntecken är en fantasifull, optimistisk, kreativ och engagerad person. Ibland kan det vara svårt för dig att se andra sidor av en fråga än din egna uppfattning. Av andra kan detta nästan uppfattas som något som gränsar till fanatism.

Tarotkortet ”Måttlighet” återspeglar precis denna egenskap som Skytten besitter. Det vill säga att det finns flera sätt att se en sak på. Det är däremot viktigt med måtta i detta sammanhang. Vad är sanning är, är ofta subjektivt. Gemensamma områden i intima relationer, vänskap och yrkesmässiga relationer är viktiga, för att finna en samhörighet. Kortets budskap är att det är viktigt att balansera och begränsa. Överdrifter av alla slag kan dra ner dig som Skytt.


Stenbocken

stenbocken djävulen

Tarotkortet som är associerat med Stenbocken är ”Djävulen”. Tarotkortets engelska namn är: The Devil. Det har kortnummer 15 i den stora Arkana. Du som är Stenbock, är ambitiös, noggrann, konservativ och mycket bestämd. Många kan uppfatta dig som lite kall, då du kan vara objektiv i ditt uppträdande.

Tarotkortet ”Djävulen” har samma energier stjärntecknet Stenbocken. Attityden är: ”Det är som det är”, kan återfinnas i kortets energi. Talesättet ”En spade är en spade”, beskriver även den kortets energi. Det varken dras från eller läggs till. På samma sätt som Stenbocken ser världen som den är, fångar tarotkortet ”Djävulen” upp den praktiska verkligheten. Det finns varken livs bedrägeri eller andra subjektiva attityder här. Kortet förenas med stjärntecknets önskan och behov för karriär, makt och status.


Vattumannen

vattumannen stjärnan

Det tarotkort som är kopplat till Vattumannens stjärntecken är ”Stjärnan”. Tarotkortets engelska namn är: The Star. Det är kort nummer 17 i den stora Arkana. Du som är Vattumannen är intuitivt, objektiv, oberoende, smart och innovativ. Du gillar att göra saker på ditt sätt, och är fri från många konventioner som andra människor kan bära med sig.

Tarotkortet ”Stjärnan” illustrerar Vattumannens energi. Alltid med en blick mot framtiden, illustrerad med stjärnor på tarotkort, ligger vattumannen snäppet framför oss. Kvinnan på tarotkortet är naken. Hon har kastat konventioner överbord och befriar sig från kläder. Hon luftar sin kropp och sitt sinne. Samtidigt häller hon ut vatten i en damm. Vattnet är hennes intuition som möter den befriade attityd som gör det möjlig för henne att se världen ur sitt eget perspektiv.


Fiskarna

fiskarna månen

Tarotkortet som är kopplat till Fisken är ”Månen”. Tarotkortets engelska namn är: The Moon. Det har kortnummer 18 i den stora Arkana. Du är som är Fisk är drömskt, fantasifull, intuitiv och kreativ. Intuitionen är stor och dina beslut bygger ofta på vad som känns rätt. Önskan att tillhöra en större enhet är stor.

Tarotkortet ”Månen” är som sagt associerat med stjärntecknet Fisken, och tillhör en värld av drömmar. Det är när du sover eller är avkopplad, som drömmar och önskningar från det omedvetna kommer upp till det medvetna. Det kan dock vara svårt att skilja mellan fantasi och verklighet när man är i drömmarnas land. De två pelarna i bakgrunden av kortet kontrollerar porten vi måste gå igenom för att komma till det kollektiva omedvetna, för att förenas med något större än oss själva.


RING EN SPÅDAM NU

08-517 666 77


Allmän kunskap om tarotkort

– En tarotkortlek har total 78 kort.
– Kortleken består av: den lilla och stora Arkana
– Den lilla Arkana har 56 kort
– Den stora Arkana har 22 kort
– Det finns hundratals olika kortdäck med dekorativa motiv på varje kort, men det vanligaste är ”Rider-Waite”. Det är även de kort och motiv som vi har använt i denna artikel


Översikt av stjärntecken och deras tarotkort

 Stjärntecken Tarotkort Engelsk namn på kortet
 Väduren Kejsaren The Emperor
 Oxen Översteprästen The Hierophant
 Tvillingarna De älskande The Lovers
 Kräftan Vagnen The Chariot
 Lejonet Styrkan Strength
 Jungfrun Eremiten The Hermit
 Vågen Rättvisan Justice
 Skorpionen Döden Death
 Skytten Måttlighet Temperance
 Stenbocken Djävulen The Devil
 Vattumannen Stjärnan The Star
 Fiskarna Månen The Moon

RING EN SPÅDAM NU

08-517 666 77