Priser & Villkor

Alla samtal har det fasta minutpriset 24,90,- kr. Det tillkommer en fakturaavgift (45,- kr) samt en uppkopplingsavgift (59,- kr) på varje faktura.

Betalningsfristen är på 14 dagar vid faktura. Du kan självklart betala med ditt VISA-kort också, och på så sätt slippa fakturaavgiften.

Du kan även ringa vårt betalnummer: 0939-1312


Vi har öppet mellan kl. 09.00 – 01.00 alla dagar (förutom julafton).


Molendo ABs villkor

1. Tjänsterna
Via webbplatserna magiccircle.se och gratisspadom.se erbjuds kontakt med spådamer/spåmän inom olika ämnesområden. Webbplatsen ägs och drivs av Molendo AB.

2. Webbplatsen
Innehållet på våra Internetsidor är ett led i marknadsföringen av våra spådamer/spåmän. Information som lämnas via webbplatsen är inte att anse som rådgivning.

3. Rådgivare
Varje spådam/spåman är själv ansvarig för de råd som ges eller inte ges. Ett telefonsamtal kan vanligtvis avslöja om du behöver ytterligare hjälp. Inte alla frågor är lämpliga att lösas per telefon eller via elektronisk kommunikation.

Webbplatsen ger möjlighet att komma i kontakt med rådgivare inom en rad ämnesområden. Det anges uttryckligen att Molendo AB inte är ansvarig för kvaliteten på eventuella råd eller vägledning som lämnas av spådamer/spåmän som är knutna till Molendo AB, men vi vill gärna veta om du är missnöjd med tjänsten. Varken ledningen, chefen, medarbetarna eller Molendo AB kan ställas direkt eller indirekt ansvariga för någon form av nackdel, förlust, skada eller men som direkt eller indirekt kan vara en konsekvens av bruk eller missbruk av information som lämnats av rådgivare knutna till webbplatsen.

De svar du får ger endast en allmän information baserad på den fråga du har ställt.

4. Frågor via e-post
Frågor till våra spådamer/spåmän kommer inte att besvaras per e-post.

5. Frågor via telefon
Du ringer det nummer som anges på webbplatsen.

Vi skyddar din anonymitet när du ställer frågor per telefon, och spåoperatören ser inte vilket nummer du ringer från.

6. Pris
Samtalet har ett fast pris på kr 24,90 per min. Fakturaavgift (45,- kr) samt en uppkopplingsavgift (59,- kr) tillkommer på varje faktura.

7. Kvalitetskontroll
Molendo AB kommer fortlöpande att genomföra kvalitetskontroller av den vägledning som ges av våra spådamer/spåmän. Det här innebär inte att Molendo AB är ansvarig för kvaliteten av kommunikationen med slutanvändarna, men att de spådamer/spåmän som inte uppfyller bolagets krav på kvalitet kommer att avlägsnas.

8. Personuppgifter
Molendo AB kommer att lagra och behandla dina uppgifter som konfidentiella, t.ex. angivande av betalningsuppgifter. Våra spåoperatörer får inte någon information som registreras vid betalning. För att skydda dina personuppgifter skickas inga svar och ingen annan information till dig per e-post.

Registrering av namn och adress sker endast för att tjänsten ska kunna faktureras. Denna information raderas på anmodan av dig när du inte behöver tjänsten längre.

Man är alltså helt anonym inför spåoperatörerna. Ditt samtal går via vår förmedlingscentral och våra egna telefonisystem.

9. Betalning
Vid användning av telefon kommer antalet samtalsminuter att registreras. Faktura på samtalet skickas per post senast en vecka efter att samtalet har ringts. Betalningsfristen är 14 dagar. Du har även möjlighet att förhandsbetala med VISA/Mastercard och Swish. Vår partner för betalningslösningar är Teller AS. Betalningstransaktionen hanteras i sin helhet av betalningsföretaget.

10. Klagomål
Om du är av den uppfattningen att det svar du får inte är tillfredsställande, eller att svaret strider mot gällande lagar, föreskrifter, avtal eller etiska riktlinjer, ber vi dig ta kontakt med Molendo AB per e-post: kundservice@molendo.se eller med vårt kundcenter på tfn 08 – 559 367 65 (onsdagar kl. 10-14.)

11. Tvister
Tvister gällande Magic Circle lyder under gällande lagar och regler.