Priser & Villkor

Alla samtal har det fasta minutpriset 29,90,- kr. Det tillkommer en fakturaavgift (49,- kr) samt en uppkopplingsavgift (59,- kr) på varje faktura.

Betalningsfristen är på 14 dagar vid faktura. Du kan självklart betala med ditt VISA-kort också, och på så sätt slippa fakturaavgiften.

Du kan även ringa vårt betalnummer: 0939-1312


Vi har öppet alla dagar 24/7!


Molendo Norge AS’s villkor

1. Tjänsterna
Molendo Norge AS erbjuder kunder telefonkontakt med rådgivare inom olika expertisområden så som klärvoajans, tarot och astrologi under varumärket Magic Circle. Ansvarig för fakturering, kundrelationer och rådgivar-hantering är Molendo Norge AS, Kontor: Haslevollen 3 F 0579 Oslo, Postadress: Postboks 263 Økern, 0510 Oslo, organisationsnummer 929 081 838.

2. Webbplatsen
Innehållet på våra webbplatser är en del av marknadsföringen av våra rådgivare. Information som visas på webbplatsen ska inte betraktas som rådgivning.

3. Rådgivare
Varje enskild rådgivare är ansvarig för de råd som ges eller inte ges. Ett telefonsamtal visar vanligtvis om du behöver ytterligare hjälp och råd. Alla frågor är inte lämpliga för att lösas via telefon.

Webbplatsen ger dig möjlighet att komma i kontakt med rådgivare inom ett antal kategorier. Molendo Norge AS ansvarar inte för kvaliteten på råd och vägledning från rådgivare som är knutna till Molendo Norge AS. Varken styrelsen, verkställande direktören, anställda eller Molendo Norge AS kan hållas direkt eller indirekt ansvarig för någon form av problem, förlust, skada, defekt eller skada som direkt eller indirekt kan vara till följd av användning eller missbruk av information som tillhandahålls av rådgivare på webbplatsen. Svaren du får ger endast allmän information baserat på den fråga du har ställt.

Det är 18 års-gräns för att köpa tjänster via vår webbplats.

4. Frågor via telefon
Du ringer numret som anges på på webbplatsen. Vi skyddar din anonymitet under telefonsamtalet. Rådgivaren kan inte se uppringarens nummer eller namn.

5. Pris
Samtalen har ett fast pris på SEK 29,90,- per påbörjad minut. Mellan kl. 01-08 är priset SEK 39,90,- per påbörjad minut. Fakturaavgift SEK 49,- och en uppkopplingsavgift på SEK 59,- tillkommer på varje faktura. När du betalar med kort är priset i norska kronor (NOK).

Om du ringer in och önskar faktura, börjar tiden räknas när du får svar. Önskar du förbetala med Visa, MasterCard eller Vipps, börjar tiden inte räknas förrän du får svar från din rådgivare.

5.2 Förköp av samtalstid
Minsta saldo för att kunna göra ett nytt samtal är 4 minuter. Har du kvarvarande minuter, kommer dessa att överföras till ditt saldo när du köper fler minuter. Dina förköpta minuter är giltiga i 12 månader. Kom ihåg att du måste ringa 08-517 666 30 när du använder denna tjänst.

Vid förköp av samtalstid online gäller särskilda priser. Aktuellt pris visas efter val av samtalslängd.

6. Kvalitetskontroll
Molendo Norge AS kommer kontinuerligt att utföra kvalitetskontroll av vägledningen från våra rådgivare. Detta betyder inte att Molendo Norge AS ansvarar för kvaliteten på kommunikationen med slutanvändarna, men att rådgivare som inte uppfyller företagets krav på kvalitet kommer att tas bort.

7. Riktlinjer för personuppgifter
Molendo Norge AS kommer att spara och behandla din information som konfidentiell, såsom att tillhandahålla betalningsinformation. Våra rådgivare kommer inte att informeras om någon information som registreras vid betalning.

Registrering av namn och adress sker endast för att tjänsten ska kunna fakturera våra kunder. Du är alltså helt anonym för våra rådgivare. Ditt samtal går via vårt call center och våra egna telefonsystem.

Om du anger ditt telefonnummer eller e-postadress via våra olika kanaler kan du få SMS eller e-postannonsering i form av nyheter och erbjudanden. Läs mer om vår integritetspolicy: http://gratisspadom.se/integritetspolicy/

8. Betalning
När du ringer in registreras dina samtalsminuter. Fakturan för samtalet skickas per post inom en vecka efter att du har ringt ditt samtal. Betalningsfristen är 14 dagar.

När du ringer in kan samtalet betalas i förskott om så önskas med Swish, VISA eller Mastercard. Du kommer att sättas över till rådgivaren så snart betalningen är genomförd.

Samtalet kan även betalas i efterskott med Swish, VISA eller Mastercard genom att ringa vår växel.

9. Klagomål
Om du anser att svaret du får inte är tillfredsställande, eller att svaret strider mot lagar, förordningar, avtal eller etiska riktlinjer, vänligen kontakta Molendo Norge AS via e-post till kundservice@molendo.se, eller ring till vårt kundcenter på tfn 08 – 559 367 65 (onsdagar kl.10-14)

10. Ångerrätt
Enligt ”Lagen om ångerrätt” finns det ingen ångerrätt för telefonsamtal eftersom de är individuellt skräddarsydda tjänster. Det finns en ångerrätt för förköp av samtalsminuter. Oanvända samtalsminuter kan återbetalas upp till 14 dagar efter köpet. Kontakta kundtjänst på kundservice@molendo.se för att använda ångerrätten. Du kommer att få en ångerrättsformulär via e-post tillsammans med din orderbekräftelse som kan användas för detta. Återbetalningen betalas inom 14 dagar till det kontonummer som du anger till kundtjänsten. Det finns ingen ångerrätt för efterskottsbetalning av ett telefonsamtal.

11. Ändring av villkoren
Vi förbehåller oss rätten att ändra de nuvarande villkoren, inklusive till följd av ändringar i lagstiftningen.

12. Tvistlösning
Varje tvist angående Molendo Norge AS omfattas av gällande lagar och regler i Norge. Om förhandlingar inte lyckas kommer tvister att lösas genom vanliga domstolsförfaranden. Vid en tvistlösning kommer mötesplatsen vara Oslo. 

13. Cookies
Vi använder så kallade cookies för att möjliggöra anpassad marknadsföring online. Läs mer i vår integritetspolicy.5.2 Förköp av samtalstid
Minsta saldo för att kunna göra ett nytt samtal är 4 minuter. Har du kvarvarande minuter, kommer dessa att överföras till ditt saldo när du köper fler minuter. Dina förköpta minuter är giltiga i 12 månader. Kom ihåg att du måste ringa 08-517 666 30 när du använder denna tjänst.