vad ar intuition

Intuition är något alla kan lära sig att använda

Vad är intuition? Intuition är inte en resurs som bara enstaka personer har eller kan använda. Vi har alla intuition. Utmaningen är att finna den och inte minst förstå hur vi kan använda den.

Många människor upplever intuition som en känsla, och en del menar att det är en övertygande tanke, medan andra upplever intuitionen som en erfarenhet. Vissa säger att de känner intuitionen som en fysisk reaktion. De får då som ”pirr” eller nervositet i magen, eller som kårar på ryggen.

Intuitionen är därför en individuell upplevelse som ter sig annorlunda från individ till individ. Forskare är överens om att man får ett biologiskt svar på något sätt när intuitionen gör sig påmind.

Enligt lexikon är intuition en omedelbar uppfattning eller kunskap om någonting. En omedelbar insikt utan föregående reflektion eller erfarenhet.

Du vet att du vet något men vet inte hur eller varför du vet det. Du känner igen en bild eller förståelse av något utan att veta varför eller känna till detaljerna. Detta kan vara både frustrerande och lätt att förbise. Många tror att en sådan intuition endast är fantasi eller tankeflöde utan mening. Andra skräms av känslan och arbetar hårt för att undertrycka den.


Vi delar intuitionen i 3 olika typer:

1. Aha-upplevelser – korta tankesprång som kommer styckevis utan mening eller sammanhang. Kan också kännas som energier man absorberar.

2. Känslomässig intuition – nya intryck du tar in genom sinnena, som ger information och intuition.

3. Erfarenhetsbaserad intuition – baserad på gedigen erfarenhet. När vissa objekt saknas i den erfarenhetsbaserade helhetsbilden, slår intuitionen larm om att det är något som inte stämmer.


Manlig och kvinnlig intuition

Historiskt har kvinnor den längsta och bästa erfarenheten av att tolka det sociala samspelet mellan människor. De har nära relationer och kan fånga minsta tecken från andra och sätta ihop dem till en bild på en kort tid. På detta sätt kan man säga att kvinnor i allmänhet ofta har stark intuition när det kommer till sanning. De har en överblick över grupper och känner det sociala samspelet väl. De kan känna eller tolka det outtalade ganska fort. Ofta måste tolkningar till för att få reda på vad intuitionen säger dig.

Män känner ofta igen sig i den erfarenhetsbaserade intuitionen. När de behärskar ett ämne eller ett område, kan de ganska snabbt notera om något inte stämmer överens med bilden de är vana vid att se. Man är övertygad om att något inte stämmer, och är ganska säker på att så är fallet. Här är man ganska snabbt säker på sin intuition och tolkning är inte så viktigt.


Varför är det viktigt att använda sin intuition?

I dagens samhälle går det mesta oftast snabbt. Vi utsätts ständigt för frågor och saker som vi måste överväga. Detta kräver att vi måste göra många val i både stora och små frågor. Ofta fattas beslut inom en begränsad tidsram. Om man inte är medveten om konsekvenserna av de val de gör, eller skjuter upp valet en lång tid, kan det sluta med att möjligheter missas.

Utmaningen är ofta att våga lita på sig själv, och rådgöra med experter eller andra för att få hjälp och råd. Har du inte dig själv med i denna process, kan det sluta med att du tar felaktiga beslut. De kan vara lämpliga för andra, men inte för dig. Det paradoxala är att bara du kan veta vad som är bäst för dig och vilken lösning eller tillvägagångssätt som gör dig mest lycklig i framtiden.


Kan intuition läras in?

De som vågar lyssna på sin intuition tar sig tid att tolka och förstå den. När du känner igen din intuition, är nästa steg att använda den på rätt sätt för dig. Detta kan man lära sig, och det mest utmanande är att tolka på rätt sätt och sedan använda det man kommer fram till på rätt sätt. När man tolkar något, måste vi lära oss att ta itu med något som inte är 100%. Vi kommer inte att få alla detaljer, men vi kan få indikation eller ledtrådar till vad det kan handla om.

Det finns lika många olika sätt att använda sin intuition som det finns människor. Vi rekommenderar att du går in i dig själv och tar reda på hur du kan använda din intuition.


Kan man lita på sin intuition?

Ja, men inte till 100%, och inte enskild utan att ha övergått i rationellt tänkande. Det är en stor missuppfattning att intuition inte kan vara missvisande eller behöva arbetas på. Det kräver erfarenhet, självtillit, tolkningsförmåga och vilja att försöka följa sin intuition för att kunna lita på och använda den i praktiken. Man måste träna sig att manövrera ordentligt.

Känslor, önsketänkande, attityder, kunskap och association är konkurrenter till din intuition, och det kan vara svårt att särskilja dessa. Det första som kommer till dig behöver inte nödvändigtvis vara det rätta. Tänk mer på intuition som ledtrådar och inte nödvändigtvis absoluta sanningar.


Hur utvecklar man och använder sin intuition?

Oavsett var och hur du upplever din intuition, så är det du som är själva sensorn. Det du lägger märke till, fastnar vid, eller känner ”laddning” kring är ledtrådar för din intuition. Dessa kan vara känslor eller tankar som ofta sveper förbi i korta ögonblick. Det kan vara en utmaning att lägga märke till dem eftersom de ofta är lite lömska och inte särskilt starkt framträdande. Man måste träna på att lägga märke till dessa och hålla kvar känslan / tanken.

Så vi måste vara mer medvetna om vad vi själva reagerar på. Om du vet hur intuitionen slår till hos dig, gå till nästa steg, vilket är att försöka förstå vad den vill berätta för dig.
När du har kommit så långt att du kan komma ihåg glimtar, är nästa steg att tolka signalerna och sätta ihop dem så att du förstår vad det innebär.

Intrycken eller känslorna måste konverteras / tolkas till personlig information. Sättet att göra detta är att använda bildspråk baserat på symboler, tecken och metaforer. En metod speciellt för drömbearbetning.


intuition

Vad intuition kan användas till:

• Fatta beslut och göra val
• Medvetenhet om egna värderingar och mål
• Vägleda oss till nya möjligheter
• Utveckling och kreativitet
• Helhetstänkande
• För att uppnå mål
• Öka potentialen hos dig själv

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *