Spiritism

Spiritism är tron på en andlig värld och att vi människor kan komma i kontakt med bortgångna själar och andar.


Kontakten med andarna kan till exempel upprättas genom att ett medium håller i en så kallade seans.


Spiritism är även en social och religiös rörelse som har sitt ursprung i USA på 1800-talet, särskilt i 1848, då systrarna Margaret och Kate Fox hävdade de hörde bankande ljud i väggarna i sitt hem i New York. De hävdade att de bankande ljuden var en signal från andarna, och att dessa ljud kunde tydas. Numera är spiritism mest utbredd i Karibien, på Kuba och Jamaica är ca 10 % av lokalbefolkningen aktiva inom olika former av spiritism.


spiritism andar