Kinesisk astrologi

Hitta ditt kinesiska stjärntecken genom denna tabell.

Om du till exempel är född den fösta januari år 1950, har du det kinesiska stjärntecknet Oxe, och Jord som element samt Yin som universums urkraft. (Copyright: Dr. Henning Hai Lee Yang)

alla kinesiska stjärntecken
 
Klicka på bilden för kinesiska veckohoroskop
 

 Från Datum Till Datum Stjärntecken Element Yin eller Yang?
 1924-02-05 1925-01-23 Råttans år Trä Yang
 1925-01-24 1926-02-12 Oxens år Trä Yin
 1926-02-13 1927-02-01 Tigerns år Eld Yang
 1927-02-02 1928-01-22 Kaninens år Eld Yin
 1928-01-23 1929-02-09 Drakens år Jord Yang
 1929-02-10 1930-01-29 Ormens år Jord Yin
 1930-01-30 1931-02-16 Hästens år Metall Yang
 1931-02-17 1932-02-05 Getens år Metall Yin
 1932-02-06 1933-01-25 Apans år Vatten Yang
 1933-01-26 1934-02-13 Tuppens år Vatten Yin
 1934-02-14 1935-02-03 Hundens år Trä Yang
 1935-02-04 1936-01-23 Grisens år Trä Yin
 1936-01-24 1937-02-10 Råttans år Eld Yang
 1937-02-11 1938-01-30 Oxens år Eld Yin
 1938-01-31 1939-02-18 Tigerns år Jord Yang
 1939-02-19 1940-02-07 Kaninens år Jord Yin
 1940-02-08 1941-01-26 Drakens år Metall Yang
 1941-01-27 1942-02-14 Ormens år Metall Yin
 1942-02-15 1943-02-04 Hästens år Vatten Yang
 1943-02-05 1944-01-24 Getens år Vatten Yin
 1944-01-25 1945-02-12 Apans år Trä Yang
 1945-02-13 1946-02-01 Tuppens år Trä Yin
 1946-02-02 1947-01-21 Hundens år Eld Yang
 1947-01-22 1948-02-09 Grisens år Eld Yin
 1948-02-10 1949-01-28 Råttans år Jord Yang
 1949-01-29 1950-02-16 Oxens år Jord Yin
 1950-02-17 1951-02-05 Tigerns år Metall Yang
 1951-02-06 1952-01-26 Kaninens år Metall Yin
 1952-01-27 1953-02-13 Drakens år Vatten Yang
 1953-02-14 1954-02-02 Ormens år Vatten Yin
 1954-02-03 1955-01-23 Hästens år Trä Yang
 1955-01-24 1956-02-11 Getens år Trä Yin
 1956-02-12 1957-01-30 Apans år Eld Yang
 1957-01-31 1958-02-17 Tuppens år Eld Yin
 1958-02-18 1959-02-07 Hundens år Jord Yang
 1959-02-08 1960-01-27 Grisens år Jord Yin
 1960-01-28 1961-02-14 Råttans år Metall Yang
 1961-02-15 1962-02-04 Oxens år Metall Yin
 1962-02-05 1963-01-24 Tigerns år Vatten Yang
 1963-01-25 1964-02-12 Kaninens år Vatten Yin
 1964-02-13 1965-02-01 Drakens år Trä Yang
 1965-02-02 1966-01-20 Ormens år Trä Yin
 1966-01-21 1967-02-08 Hästens år Eld Yang
 1967-02-09 1968-01-29 Getens år Eld Yin
 1968-01-30 1969-02-16 Apans år Jord Yang
 1969-02-17 1970-02-05 Tuppens år Jord Yin
 1970-02-06 1971-01-26 Hundens år Metall Yang
 1971-01-27 1972-02-14 Grisens år Metall Yin
 1972-02-15 1973-02-02 Råttans år Vatten Yang
 1973-02-03 1974-01-22 Oxens år Vatten Yin
 1974-01-23 1975-02-10 Tigerns år Trä Yang
 1975-02-11 1976-01-30 Kaninens år Trä Yin
 1976-01-31 1977-02-17 Drakens år Eld Yang
 1977-02-18 1978-02-06 Ormens år Eld Yin
 1978-02-07 1979-01-27 Hästens år Jord Yang
 1979-01-28 1980-02-15 Getens år Jord Yin
 1980-02-16 1981-02-04 Apans år Metall Yang
 1981-02-05 1982-01-24 Tuppens år Metall Yin
 1982-01-25 1983-02-12 Hundens år Vatten Yang
 1983-02-13 1984-02-01 Grisens år Vatten Yin
 1984-02-02 1985-02-19 Råttans år Trä Yang
 1985-02-20 1986-02-08 Oxens år Trä Yin
 1986-02-09 1987-01-28 Tigerns år Eld Yang
 1987-01-29 1988-02-16 Kaninens år Eld Yin
 1988-02-17 1989-02-05 Drakens år Jord Yang
 1989-02-06 1990-01-26 Ormens år Jord Yin
 1990-01-27 1991-02-14 Hästens år Metall Yang
 1991-02-15 1992-02-03 Getens år Metall Yin
 1992-02-04 1993-01-22 Apans år Vatten Yang
 1993-01-23 1994-02-09 Tuppens år Vatten Yin
 1994-02-10 1995-01-30 Hundens år Trä Yang
 1995-01-31 1996-02-18 Grisens år Trä Yin
 1996-02-19 1997-02-06 Råttans år Eld Yang
 1997-02-07 1998-01-27 Oxens år Eld Yin
 1998-01-28 1999-02-15 Tigerns år Jord Yang
 1999-02-16 2000-02-04 Kaninens år Jord Yin
 2000-02-05 2001-01-23 Drakens år Metall Yang
 2001-01-24 2002-02-11 Ormens år Metall Yin
 2002-02-12 2003-01-31 Hästens år Vatten Yang
 2003-02-01 2004-01-21 Getens år Vatten Yin
 2004-01-22 2005-02-08 Apans år Trä Yang
 2005-02-09 2006-01-28 Tuppens år Trä Yin
 2006-01-29 2007-02-17 Hundens år Eld Yang
 2007-02-18 2008-02-06 Grisens år Eld Yin
 2008-02-07 2009-01-25 Råttans år Jord Yang
 2009-01-26 2010-02-13 Oxens år Jord Yin
 2010-02-14 2011-02-02 Tigerns år Metall Yang
 2011-02-03 2012-01-22 Kaninens år Metall Yin
 2012-01-23 2013-02-09 Drakens år Vatten Yang
 2013-02-10 2014-01-30 Ormens år Vatten Yin
 2014-01-31 2015-02-18 Hästens år Trä Yang
 2015-02-19 2016-02-07 Getens år Trä Yin
 2016-02-08 2017-01-27 Apans år Eld Yang
 2017-01-28 2018-02-15 Tuppens år Eld Yin
 2018-02-16 2019-02-04 Hundens år Jord Yang
 2019-02-05 2020-01-24 Grisens år Jord Yin
 2020-01-25 2021-02-11 Råttans år Metall Yang
 2021-02-12 2022-01-31 Oxens år Metall Yin
 2022-02-01 2023-01-21 Tigerns år Vatten Yang
 2023-01-22 2024-02-09 Kaninens år Vatten Yin
 2024-02-10 2025-01-28 Drakens år Trä Yang
 2025-01-29 2026-02-16 Ormens år Trä Yin
 2026-02-17 2027-02-05 Hästens år Eld Yang
 2027-02-06 2028-01-25 Getens år Eld Yin
 2028-01-26 2029-02-12 Apans år Jord Yang
 2029-02-13 2030-02-02 Tuppens år Jord Yin
 2030-02-03 2031-01-22 Hundens år Metall Yang
 2031-01-23 2032-02-10 Grisens år Metall Yin
 2032-02-11 2033-01-30 Råttans år Vatten Yang
 2033-01-31 2034-02-18 Oxens år Vatten Yin
 2034-02-19 2035-02-07 Tigerns år Trä Yang
 2035-02-08 2036-01-27 Kaninens år Trä Yin
 2036-01-28 2037-02-14 Drakens år Eld Yang
 2037-02-15 2038-02-03 Ormens år Eld Yin
 2038-02-04 2039-01-23 Hästens år Jord Yang
 2039-01-24 2040-02-11 Getens år Jord Yin
 2040-02-12 2041-01-31 Apans år Metall Yang
 2041-02-01 2042-01-21 Tuppens år Metall Yin
 2042-01-22 2043-02-09 Hundens år Vatten Yang
 2043-02-10 2044-01-29 Grisens år Vatten Yin