Husrensning

Husrensning innebär att ett medium rensar ett hus eller en bostad från andar och onda krafter.

Många privata hem, men även offentliga platser kan bli hemsökta av andar eller de vi kallar spöken. Många klärvoajanta medium erbjuder tjänster för att rensa boenden från sådana andar.

Andar och ”spöken” kan skapa kaos hushåll, till exempel genom att slå i dörrar, eller välta ner saker från väggarna eller försvinna för att sedan dyka upp igen. Det kan vara andens sätt att få uppmärksamhet på. Det kan vara mycket irriterande och oroande att ha dessa problem där man bor.

Många blir rädda när de ser skuggor som på ett oförklarligt sätt vandrar genom luften eller om de ser något som gömmer sig i ögonvrån. Det finns även fall där de drabbade har känt cigarrlukt eller parfymdoft.

Den andra sidan

Medium och klärvoajanta pratar ofta om jordbundna själar eller andar som inte har lyckats gå över till den andra sida helt och hållet. Oftast handlar det om att den avlidne av någon anledning inte har lämnat jordens existensplan. Det kan bero på att de har något oavklarat här, eller att de inte vill lämna sina hem.

Vid husrensning används olika ritualer, exempelvis vita salvia, levande ljus och ädelstenar. Detta för att kunna kommunicera med anden och leda den över till ”den andra sidan” eller till ”ljuset”, där anden egentligen tillhör.

Efter sådana husrensningar upplever de boende att det blir tyst i hemmet, och energinivåerna blir mycket lättare.

Husrensning går även att utföra på distans, via telefon. Då är det viktigt att den boende befinner sig hemma. De allra bästa resultaten uppnås dock om mediumet är närvarande, på plats i det hemsökta huset.


Klicka här för att se alla våra spåoperatörer