Profetior

Folk i alla tider sökt efter kunskap om vad framtiden för med sig. Här har profetior spelat en central roll.

Nostradamus har kommit med ett antal berömda profetior. Trots att han levde på 1500-talet, sägs Nostradamus kunnat förutse många historiska händelser. Bland annat den franska revolutionen och terrordådet på World Trade Center år 2001. Dessa skrevs ner i hans bok ””Profetiorna”” (Les Propheties, 1555).


profetior


Inom religioner, har profeter varit avgörande. Inom Islam är profeten Muhammed den främste förespråkaren för Guds ord. Inom Kristendomen är Jesus central när det gäller att uppfylla profetiorna i Gamla Testamentet.