Feng Shui

Feng Shui eller Fengshui är ett gammalt kinesiskt utövande för att placera och ordna rum i syfte att uppnå harmoni med miljön.

Den har sitt ursprung i taoismen och det är beräknat att utövandet är över 3000 år gammalt.

Feng Shui betyder ordagrant ”vind (och) vatten” på kinesiska. I traditionell Feng Shui, används en särskild kompass som heter Luopan. Omfattande matematiska iterationer används också. Feng Shui har teoretiska texter, kärnteorier och metoder, och en imponerande historia baserad på arkeologiska upptäckter och arbete från arkaeoastronomer.

Traditionella Feng Shui-skolor kan delas in i två allmänna grupper: San He (tre harmonier) och San Yuan (tre cykler). Den förstnämnda framhäver effekten av den omgivande miljön, medan den sistnämnda, lägger större vikt vid de framtida effekterna – tidens inverkan.


Klicka här för att se alla våra spåoperatörer