Tarot och tarotkort

Inom spådom syftar tarot eller tarotkort, på en kortlek med 78 kort som används som verktyg av spådamer och spåmän.

En spådam eller spådam kan alltså med hjälp från tarotkort, se eller läsa framtiden, ge vägledning och stöd till den som blir spådd.

En kortlek med tarotkort är uppdelad i två distinkta delar: ”Stora Arcana” (Major Arcana) och ”Lilla Arcana” (Minor Arcana). Dessa delar kallas även för den stora och den lilla hemligheten.

Major Arcana

består av 22 kort, numrerade från 0 till 21. Nedanstående lista finner du det engelska namnet för varje Major Arcana-kort:

 Nummer Engelskt namn
 Inget (0 eller 22) The Fool
 1 The Magician
 2 The High Priestess
 3 The Empress
 4 The Emperor
 5 The Hierophant
 6 The Lovers
 7 The Chariot
 8 Justice
 9 The Hermit
 10 Wheel of Fortune
 11 Strength
 12 The Hanged Man
 13 Death
 14 Temperance
 15 The Devil
 16 The Tower
 17 The Star
 18 The Moon
 19 The Sun
 20 Judgment
 21 The World

Minor Arcana

består av 56 kort, som är uppdelade i fyra ”suits” – med 14 kort i vardera. Dessa fyra suits heter; Stavar (Wands), Pentagram (Pentacles), Koppar (Cups) , Svärd (Swords). Den Lilla Arcana kan närmast jämföras med vanliga spelkort, då den består av ess, fyra klädda kort; Kung (King) Drottning (Queen), Knekt (Knight), Gycklare (Page) samt nio kort numrerade från 2 till 10.

 Wands Pentacles Cups Swords
 Ace of Wands Ace of Pentacles Ace of Cups Ace of Swords
 Two of Wands Two of Pentacles Two of Cups Two of Swords
 Three of Wands Three of Pentacles Three of Cups Three of Swords
 Four of Wands Four of Pentacles Four of Cups Four of Swords
 Five of Wands Five of Pentacles Five of Cups Five of Swords
 Six of Wands Six of Pentacles Six of Cups Six of Swords
 Seven of Wands Seven of Pentacles Seven of Cups Seven of Swords
 Eight of Wands Eight of Pentacles Eight of Cups Eight of Swords
 Nine of Wands Nine of Pentacles Nine of Cups Nine of Swords
 Ten of Wands Ten of Pentacles Ten of Cups Ten of Swords
 Page of Wands Page of Pentacles Page of Cups Page of Swords
 Knight of Wands Knight of Pentacles Knight of Cups Knight of Swords
 Queen of Wands Queen of Pentacles Queen of Cups Queen of Swords
 King of Wands King of Pentacles King of Cups King of Swords

Ursprungligen användes tarotkort för spel, men nu används de främst som ett verktyg för spådom.


Klicka här för att se alla våra spåoperatörer