Spöken

Inom folktro och spådom ses spöken som väsen.
Vanligtvis rör det sig om människor som gått över till den andra sidan.

Med andra ord är spöken avlidna personer. De kan både uppfattas som osynliga och synliga, men oavsett skepnad förknippas ofta spöken med rädsla och obehag.

Blir alla som dör spöken?

Människor som dog en onaturlig död eller som av någon anledning inte fått ”frid i graven” blir ofta spöken.
De visar sig gärna på kyrkogårdar eller på platsen där de dog.

Förr i tiden trodde man att spöken var de som hade begått självmord och begravts i ovigd jord. Det förekom att dessa personers kroppar spikades fast i botten på kistan för att inte kunna ta sig upp och ”spöka”.

Vissa spöken hemsöker hus vilket kan uppfattas som väldigt obehagligt av de som bor där. Det kan skapa enorma problem, både psykiska och fysiska, om man inte rentvår huset från dessa spöken. Många tar hjälp av medium för att göra husresningar. Husrensning kan både göras på plats och på distans via telefon.

Är ditt hus hemsökt av spöken? Då bör du prata med ett medium!

08-517 666 77

Nedan finner du ett medium som kan ge dig det stöd du behöver:

Synska Engla

synska engla


Klicka här för att se alla våra spåoperatörer