Reiki

Reiki betyder universums livskraft, och är en form av alternativ medicin.

Det utvecklades på 1920-talet av en japansk buddhist vid namn Mikao Usui.

Reiki healing är en teknisk där utövaren bland annat helar patienten genom att använda händerna. Reiki healing har visat sig vara vara mycket effektivt som medicinsk behandling, men den bör kombineras med andra konventionella behandlingar vid allvarliga sjukdomar.

Reiki kan vara mycket effektivt i flera olika nivåer, både det andliga, känslomässiga, fysiska och psykiska.