Poltergeist

En poltergeist eller spöke tar sig ofta olika fysiska former, som är oförklarliga.

Man kan märka en poltergeists närvaro av exempelvis dörrar som slamrar, ljud av fotsteg där ingen är, möbler som flyttar på sig eller ljuskronor som börjar svänga av sig själva och så vidare.

Ordet poltergeist kommer från tyskan och betyder ”störande spöke”. Det första många tänker på när de hör ordet tenderar att vara den klassiska skräckfilmen från 1982, som heter just ”Poltergeist”. Det har även kommit en nyinspelning av filmen som hade premiär 22 maj 2015.


poltergeist


Ovanstående bild är från den nyinspelade filmen.


I båda filmerna är huset hemsökt då det är byggt ovanpå en gravplats, där de avlidna som är begravda där störs. De får då hjälp av ett medium som utför en husrensning. Har du upplevt närvaron av en poltergeist eller att ditt hem är hemsökt?


Vi har flera medium som kan hjälpa dig med husrensning på distans:


08-517 666 77

Förklara din situation, så får du det stöd du söker

Synska Engla

synska engla


Klicka här för att se alla våra spåoperatörer