musik effektivt mot stress

Musik är effektivt mot stress

Musikterapeuter använder musik för att behandla allt från kronisk smärta till psykiska sjukdomar. Ny forskning visar att musik också är effektiv mot stress. Genom att använda musikterapi kan patienter som är sjukskrivna på grund av stress, bli så bra att de kan återgå till arbetet.

En ny doktorsavhandling visar att musikterapi kan hjälpa till att lindra stress.

”Resultaten är betydande och visar stor effekt, och det tyder på att det verkligen finns en potential”,

säger musikterapeuten och forskaren Bolette Daniels Beck.

Musikterapi är en behandling som utförs genom att spela eller lyssna på musik, eventuellt med detaljerade samtal som komplement. Musikterapi av typen Guided Imagery and Music (GIM), kallas en receptiv form av musikterapi.

Så här fungerar det:

musik och stress– Klienten lyssnar på musik, som är klassisk och låter den leda in i mentala bilder, minnen, känslor och förnimmelser. Under tiden berättar klienten om sina erfarenheter, och terapeuten ifrågasätter eller ger förslag för vidare utforskning. Efter tre kvart guidar terapeuten klienten tillbaka till det normala medvetandet, och klienten beskriver sina erfarenheter som en övergång till vidare samtal. Allt pågår i två timmar, säger Beck.

Denna inre resa och bearbetningen som följer av detta, hjälper människor med svår stress, som är ett av de snabbast växande problemen för folkhälsan.

Beck jämför två grupper på tio personer, där den ena ges musikterapi i nio veckor, medan den andra inte får någon strukturerad behandling.


– Det fanns en signifikant, det vill säga icke-slumpmässig skillnad mellan grupperna. Humöret förbättrades, upplevelsen av ångest och depression minskade, de sov bättre och upplevde färre fysiska problem, säger Beck.

Fysiskt var det också skillnad. I samarbete med Nationellt centrum för arbetsmiljö, analyserade forskare salivprov från testpersonerna. I gruppen som fick musikterapi, sjönk nivåerna av stresshormonet kortisol.

Det är heller inte tillfälligt när patienter får behandling:


– Studien visar att tidig behandling har stor betydelse. Det gav skillnader i hur stressade försökspersonerna kände sig, hur mycket ångest och depression de upplevde, och den allmänna sinnesstämningen.

Beck också undersökt hur patienter klarat sig på arbetsmarknaden efter sex månader:

Generellt hade musikterapi positiva effekter på antalet deltagare som kom tillbaka till arbetet. Sex månader efter behandling var 83 procent tillbaka i arbete. Det var fyra gånger så stor chans att vara i arbete för gruppen som fick tidig behandling.


– En studie av stressdrabbade som inte fick någon behandling men i övrigt hade samma villkor visade, att endast 20 procent var tillbaka på arbetsmarknaden efter ett års sjukskrivning. Det tyder därför på att musikterapi har god effekt, menar forskaren.