chakra-det-manskliga-livshjulet

Chakra – det mänskliga livshjulet

Det mänskliga energisystemet, även kallat chakra, utgör förbindelsen mellan anden, själen och den fysiska kroppen. Är energin, chakran, i balans är vi friska, men på grund av stress och andra faktorer, uppstår negativa energiflöden som kan skapa obalans och blockeringar i chakran.


Chakra är ett sanskrit ord som betyder ”livets hjul”. Detta är en kunskap som stammar från Indien och är ca. 5000 år gammal. Enligt denna lära har kroppen hundratals små och stora energicentra. De sju största kallas för chakran och ses ofta som en typ av energivirvlar eller lotusblommor. Genom dessa blir vi mottagliga för kosmiska energier.


chakra livshjulChakrasystemet är nära förbundet med den mänskliga auran, de eteriska färger som människor ständigt omger sig med. Människor som har möjlighet att se aura-färgerna har ofta observerat hur de förändras när människors sinnesstämning förändras. Är du kär, strömmar det grön energi från hjärtat, sitter du och tänker, kan det sprida sig en blå färg runt halsen och hakan.


Det finns i huvudsak sju chakran, eller energihjul, och de är placerade längs ryggraden och på huvudet. Fysisk, mental och känslomässig energi är koncentrerad till dessa punkter.


I väst, har de flesta människor förankrat sin medvetenhet i de tre lägre chakrana. Konstnärer och mystiker har ofta dominans av högre medvetande i de övre chakrana.


God balans i chakran är en bra bas för välmående och bättre hälsa, medan blockeringar kan orsaka fysisk, känslomässig och mental obalans, Många alternativa terapeuter och healers utför så kallad chakrabalansering, som görs genom tillförsel och justering av energi.


Våra 7 chakran


1. Bas Chakra (röd)

bas-chakraBeläget vid botten av ryggraden. Reglerar njurarna och ryggmärgen. Färgen betraktas som röd. Baschakran representerar den fysiska verkligheten, vårt genetiska arv, sexuell energi. Makt, klasstillhörighet, social status och vår ekonomiska situation är också kopplade till bascenteret.

I Balans: Säkerhet, framgång, pengar, fertilitet, aktivitet, läkekraft
I obalans: Girighet och psykiskt våld.


2. Hara Chakra (orange)

hara chakra orangeBelägen i äggstockarna hos kvinnor och i testiklarna hos män. Detta är kreativitetens chakra och den styr också attityden till andra människor, sexualitet och fortplantning.

I Balans: Tystnad och lugn, njutning, fysisk och mental balans, sexualitet, lust.
I obalans: Sur, irriterad, konkurrens, lathet.


3. Solar Plexus (gul)

solar plexus chakraYttre formen: bukspottkörtel. Chakran styr lever, mjälte, mage, gallblåsa och vissa delar av nervsystemet. Detta centrum är nära kopplat till vår vänstra hjärnhalvan och förmågan till analytiskt och logiskt tänkande. Här finns utrymme för emotionell känslighet och utflöde av personlig makt.

I Balans: Lycka, förtjusning, kunskap, mod.
I obalans: Rädsla, ångest, feghet.


4. Hjärt Chakra (grön)

hjart chakraStyr hjärtat, blodcirkulationen och påverkar immunsystemet och de endokrina körtlarna. Genom chakrat upplevs kärlek och färg ses som grönt.
Detta chakra är associerat med den högra hjärnhalvan och det intuitiva medvetandet, för att inte säga känslor. Hjärtcentrum ligger mitt emellan bas- och kroncentrum, och det är i hjärtat vi måste hitta en balans mellan dessa två motsatser i oss själva och vår omgivning.
Många som värnar om naturen, fredskämpar och andra ”gröna”, har medvetandet djupt rotat i detta gröna hjärtchakrat.

I Balans: Glädje och kärlek, god hälsa, självkänsla.
I obalans: Sorg, förlust, svartsjuka, ensamhet, avvisande.


5. Hals Chakra (blått)

hals chakraI sin yttre form är dettaa sköldkörteln. Den styr lungor, stämband och bronkial metabolism. Centrum för kommunikation och bedömning.

I Balans: Kommunikation, kreativitet, yttrandefrihet och känslor, idealism.
I obalans: makt, förtryck, tvång, ”sträng” religiositet, önskan om säkerhet.


6. Pineal Chakra / Det tredje ögat (Indigo)

pineal chakra tredje ogatCentret ligger mitt i pannan. Motsvarande hypofysen i sin yttre form. Den styr nedre delen av hjärnan, nervsystemet, öron, och det ”personlighetens öga”. Genom detta centrum kan vi betrakta vår andliga natur.
Medan strupcentret representerar vår individuella tankeförmåga, representerar det tredje ögat den universella intelligensen. Här sitter vårt sanna jag, vårt högre jag. Intuition och telepatiska förmågor tillräknas tredje ögat, som också är centrum för klärvoajans och telepati.

I Balans: Positiv kontroll, klarhet, intuition, frihet.
I obalans: Trött, deprimerad.


7. Kron Chakra (Violet)

kron chakra violetDet sjunde chakrat finns på toppen av huvudet. Dess yttre form är tallkottkörteln, och den styr hjärnans övre del och det högra ögat. Genom detta chakra påstås att en i slutändan når känslan av samhörighet med Gud.

I Balans: Total medvetenhet, sanning och visdom.
I obalans: Ingen negativ aspekt.


Chakraövning

• Denna meditationsform är bra för att återbalansera chakran.
• Övningen är baserad på färgerna i chakrapunkterna. Det kan vara lättare att komma ihåg färger om du hämtar samma färger i form av kritor eller andra markörer.
• Det är också en god idé att läsa in övningen på band, då att du i lugn och ro kan lyssna på bandet medan du gör övningen.
• Tycker du det är svårt att visualisera, försöka göra det med en ametist eller sodalitt i handen.


Ligg i en bekväm ställning. När du är avslappnad, börjar du visualisera baschakrat med den röda färgen. Föreställ dig scharlakansrött (vilket är rätt nyans), och tänk dig att du andas in den här färgen genom fotsulorna, och att den rör sig upp genom kroppen. Föreställ dig att färgen går in i knän, armar, bröst och i huvudet. Håll andan i några sekunder och andas sedan långsamt ut. Du andas då ut den röda färgen.


Sedan visualiserar du färgen orange. Tänk på en apelsin, då du har rätt nyans. Än en gång visualiserar du att du andas in färgen genom dina fötter och ser hur den sköljer genom kroppen, i den nedre delen av ryggen, magen, bröstet och i huvudet. Efter några sekunder andas du långsamt ut färgen.


Nästa gång, visualiserar du färgen gult. Föreställ dig en ljusgul färg, som skalet av en citron. Andas in genom fotsulorna, och se framför dig hur färgen flyter genom kroppen. Håll andan i några sekunder och andas ut.


Sedan visualiserar du den gröna färgen (som gräs). Föreställ dig att du andas färg genom en punkt strax ovanför magen (solar plexus område). Andas in färgen i magen, och se hur den rör sig långsamt utåt i båda riktningarna, upp i bröstet, huvudet och ner i benen. Du kan behöva öva några gånger på detta. Andas sedan långsamt ut den gröna färgen.


Denna gång andas du in färgen blått. Föreställ dig att färgen rinner ner från ovan, att den går in i huvudet och ner kroppen. Du känner hur den sprider sig i armar, händer, fingrar och ner genom benen. Andas sedan ut den blå färgen.


Därefter visualiserar du färgen indigo. Föreställ dig en blåsvart himmel på natten. Känn hur den går in i huvudet uppifrån, och att den renar dig. Andas ut.


Slutligen visualiserar du färgen violett. Återigen föreställer du dig att färgen går genom huvudet och rinner ner genom bröstet och benen. Håll andan i några sekunder, och andas ut den violetta färgen.


Ligga stilla i några minuter och känn effekten färgerna har haft på dig. Andas in och visualisera en tydlig stråle av vitt ljus, som kommer in genom kronchakrat. Den rinner ner genom mitten av kroppen, och ut genom fötterna. Detta vita ljus gör att du blir jordad igen.


OBS: Det finns ingen anledning att oroa sig om du inte skulle lyckas visualisera hur färgerna försvinner ut ur kroppen med utandningen. Det kan vara så att du behöver denna färg till olika delar av kroppen.