psychic art

Kanalisering: Psychic art

Psychic och spirutal art är en form av mediumskap där mediet låter sig inspireras av andevärlden genom konstnärligt uttryck. Ritningarna eller målningarna kan vara porträtt av avlidna människor, djur, själsporträtt, andliga guider och änglar.

Det finns två sätt att arbeta inom psychic art:

mina spadamMediemottagare: en psychic artist är någon som använder bilderna som en del av sitt mediumskap och ritar eller målar för att understöjda, eller som en beskrivning av den information som de mottar. Dessa kallas ”mediala mottagare”.

Transmediala medlare: transmedial psychic art är när man ritar / målar från det visuella, det vill säga vad man fysiskt ser, eller låter andarna förmedla budskap ”genom” sin egen kropp utan sin egen påverkan. Dessa kallas «transmediala medlare»

Vissa människor har förmågan att rita eller måla de besökare som kommer igenom från andra sidan. Detta görs alltid med hjälp och inspiration från andevärlden. Det är inte ovanligt att ett medium, som förmedlar budskapet konstnärligt, också beskriver vad de har ritat / målat med ord. Detta anses vara den högsta bevisföringen inom spiritism.

Vill veta mer? Nu kan du prata gratis med en klärvoajant från Magic Circle i hela 3 minuter!

kanalisering konstPsychic Artis
De allra flesta ritar eller målar baserat på vad de får för information. Hos dessa mottagare kan du tydligt bara se en ritstil som upprepas i nästan alla bilder. Mottagaren använder en ritteknik som baseras på personens egna förutsättningar utöver de mediala förmågor som denna person kan ha. Dessa människor använder bilderna som en del av sitt mediumskap för att stödja eller beskriva vad de tar in.

Även om de flesta utövare av psychic art säger att andar drar eller målar igenom dem, är detta en missuppfattning, eftersom inte alla medier kan arbeta transmedialt eller låta andevärlden komma åt kroppen.

Transmedial psychic artist
Som transmedial psychic artist ritar eller målar du från det visuella, dvs vad du faktiskt kan se framför dig, eller så kan du låta andarna få tillgång till att arbeta genom kroppen. I sådana fall, där andan lånar mediets kropp, kommer bilderna alltid att komma i olika stilar och sätt att rita och helt utan likheter, eftersom det är anden som styr pennan.

Vissa andar kan rita eller måla vackert och i detalj, medan andra gör skisser eller ”klotterritningar”. De kan också visa ett sinne för humor i form av tecknade serier. Ibland kan andarna rita eller måla meddelanden i form av bilder som pekar på en specifik sak, eller symbolik för att förmedla något. Dessa bilder kan vara vad som helst och de kan ofta vara svåra att tolka.

kanalisering teckningTransmedial art måste vara spontan och kommunikatören får inte på något sätt styra vad som kommer ner på pappret. Det är inte heller en självklarhet att alla andar vill kommunicera på detta sätt. Du kan därför inte ge någon garanti för att det kommer att finnas en bild eller hur den kommer att se ut. Förmedlaren kan även kommunicera via sin guide, om det är så här guiden kommunicerar. Guiden har oftast ritfärdigheter som kommer att återspeglas på papperet eller duken.

Som i alla former av medialitet, jobbar även psychic art-medierna på olika sätt, beroende på de förmågor de har tilldelats. Man kan inte kontrollera vilken ande som ska komma igenom och agera genom kroppen, eller vad som kommer ner på papper. Det ena är bara ett verktyg, därför är det svårt att arbeta med denna förmåga, eftersom det kan vara mycket oförutsägbart. Det viktiga är dock att hantera en sådan gåva med respekt och använda den på allvar.

Psychic Art fungerar bra inom husrensning, medial kontakt med den avlidne / kanalisering, meddelanden eller bara som en konstform där uttrycket kommer från andevärlden. Psychic Art bygger på samma principer som automatskrift, och sättet att arbeta kan verka mycket lika, där det ena sättet att arbeta uttrycks i ord och det andra i bilder, men där båda bygger på att låta handen styras av andarna.

Hur jag arbetar själv
För mig har det alltid varit så att jag har ritat konstiga bilder, som jag inte alltid har förstått. Vissa bilder är vackra och fridfulla, medan andra upplevs som fula och läskiga. Så småningom fick jag veta att detta är ett sätt att arbeta på. För mig kommer ritningarna vanligtvis när energifältet är öppet och jag har gott om tid att ta in intrycken. Det kan komma bilder under ett husrensning eller under en kanalisering, då är man fokuserad på energierna runt anden, men många gånger kommer lusten att rita bara av sig självt, plötsligt och oväntat.

rita kanaliseringJag arbetar på olika sätt, men jag tycker bäst om att vara på plats och kunna känna av energierna. Därför gör jag inte husrensning via telefon, som så många andra gör. Även vid kanalisering och spådom föredrar jag att ha kunden framför mig, även om detta också fungerar bra via telefon.

Jag tror att den svåraste delen av kanalisering är när kunderna är partiska och har förväntningar att en viss ande ska komma igenom, eller att de förväntar sig ett specifikt budskap. Det är inte alltid jag kan förmedla ett meddelande även om jag både muntligt och konstnärligt kan beskriva vad jag ser, kanske för att inte alla andar har något att förmedla? Därför känner jag att kanalisering kan vara det arbetsområde där det är svårast att tillfredsställa kunderna, eftersom kundens förväntningar inte alltid matchar det jag kan leverera från andevärlden. Som nämnt tidigare, vid sådan kommunikation är jag bara ett verktyg för andevärlden.

//Text och bilder av spådamen Mina