Astrologi

Astrologi är en grupp av system, traditioner och trosuppfattningar.

Inom astrologin används kunskap om relativa positioner för himlakroppar, och relaterade uppgifter ses som användbara för att förstå, tolka och organisera information om personlighetsdrag och händelser. Många kulturer ha använt sig av astrologiska begrepp, och vi vet nu att de tidigaste skriftliga källorna kommer från början av 2000-talet f.Kr.

astrologi

Om du vill ta reda på vilket stjärntecken du tillhör, både för västerländsk och kinesisk astrologi, kan du göra det här:

Kinesisk astrologi

Västlig astrologi


RING NU!