Affirmation

Affirmation betyder bekräftelse eller upprättelse.

Att affirmera något är att mobilisera inre resurser och att påverka det undermedvetna. Detta för att tankemönster kan förändras över tid. Den som affirmerar, kan upprepade gånger skicka ut positiva tankar om saker som ska uppnås, eller avsiktligt åstadkomma förändringar i handlingar och tankemönster. Affirmation repeteras så ofta som möjligt, för att de önskade resultaten ska bli uppnådda.

affirmation


RING NU!