Shaman

Shamanism är nära knuten till naturens mysterier, och den enskilda shamanen söker helst sina visioner i naturen.


Skyddsandar är ofta till stor hjälp för shamanen. De fungerar som mentorer, lärare, beskyddare och ger shamanen kraft. Ofta träder dessa andar fram i djurform, därav namnet totemdjur.

Shamaner arbetar i ett förändrat medvetandetillstånd, som kontaktar Moder Jord och naturens krafter. De kan ta hjälp av trummor, sång och kraftdjur och på så sätt resa till ”den andra verkligheten”- andevärlden. Här hämtar de kraft och kunskap som de kan använda i vår värld. Shamaner kan också hjälpa andra människor resa till ”den andra verkligheten”.

Arkeologer har funnit bevis för shamaners verksamhet sedan mer än 30 000 år tillbaka (Stenåldern).

Det går fortfarande att hitta shamaner som låter sina traditioner leva vidare från generation till generation. Men de flesta ”moderna” shamaner får sin kunskap genom den uppblomstring som shamanismen har haft i det västerländska samhället på senare tid.


Shamaner återfinns världen över


En av de tidigaste teckningarna av en Sibirisk shaman, 1692

witsen shaman


Nordamerikansk Hamatsa ritualist, 1914

hamatsa shaman