Drömtydning

Drömtydning innebär att analysera sina drömmar.

Man utgår ifrån ett konkret drömmaterial (alltså det man kommer ihåg från drömmen) för att sedan leta efter och hitta det latenta drömmaterialet (drömmens dolda budskap). Det latenta drömmaterialet ger drömmaren en inblick i sina undermedvetna önskningar, tankar och begär.

Egyptierna och grekerna ansåg att drömmarna var visioner skickade av gudarna, gärna i form av en profetia. De ansåg att drömmarna hade en gudomlig stimulus, och att de förutspådde saker som skulle ske (alltså sanndrömmar). Idén om drömmarnas stimulus höll i sig under en lång period, och det finns de som fortfarande tror på den.


Drömmarnas tre huvudaspekter är knutna till drömmaterialet. Drömmaterialet består av olika objekt som förekommer i drömmen – som exempelvis var den utspelar sig och om någon vi känner är med i den. Den första av drömtydningens aspekter är att drömmen föredrar det oviktiga (föremål och personer som vi inte reflekterat nämnvärt över när vi upplevde dem i vaket tillstånd); den andra aspekten är att drömmen prioriterar saker som hänt samma dag (alltså dagen före natten vi drömmer); den sista aspekten är att drömmen besitter minnen från vår tidigaste barndom, och som vi i vaket tillstånd inte kan komma ihåg.