Ying och Yang

Yin och Yang är kinesiska symboler som handlar om livets motsatser som kompletterar varandra.

Filosofin bygger på 5000-åriga Zen-buddhistiska läran. Den handlar om att allting i universum är uppdelat i två olika krafter: Yin och Yang. Dessa krafter kompletterar varandra, och man kan inte existera utan det andra.

Yin uppfattas som det feminia och representeras av den svarta symbolen, och Yang som det manskulina och representeras av den vita symbolen. Tillsammans bildar de cirkeln eller yin-och-yang-symbolen (se nedan), som många av er känner igen.


yin och yang