Integritetspolicy

1. Ansvarig för behandling
VDn är för Molendo Norge AS ansvarig för behandlingen av företagets insamlade personuppgifter.

2. Personuppgifter som lagras
Vi lagrar följande personuppgifter om våra kunder: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Vi lagrar också köpshistorik och beteendemönster på vår webbplats, det vill säga information om hur varje kund navigerar på webbplatsen.

3. Syftet med lagringen
Vi behandlar informationen för att uppfylla våra skyldigheter i samförstånd med dig. Vi använder också informationen för att förse dig med information, erbjudanden och tjänster i samband med ditt köp via e-post, telefon, SMS och post. Vi lagrar också inköpshistorik och beteendemönster på vår webbplats, det vill säga information om hur varje kund navigerar på webbplatsen.

4. Grunden för behandlingen
Information om namn, adress, telefon, e-postadress används för att uppfylla köpeavtalet. Grunden för denna behandling är artikel 6 (b) i sekretessförordningen. Där du har godkänt, kommer uppgifterna också att användas för att ge dig information, erbjudanden och tjänster i samband med ditt köp via e-post, telefon och SMS. Grunden för denna behandling är artikel 6 (a) i sekretessförordningen. Du kan när som helst vägra att ta emot sådan information från oss. Där du har samtyckt till det används din köpshistorik och beteendemönster för att ge rekommendationer och reklam som är skräddarsydda specifikt för dig som användare. Grunden för denna behandling är artikel 6 (a) i sekretessförordningen. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till sådan användning.

5. Insamling av personuppgifter
Vi lagrar de personuppgifter som du har lämnat till våra anställda i samband med ditt köp. Vi använder cookies på vår webbplats för att ge dig som besökar den bästa kundupplevelsen och servicen samt statistik och marknadsföringsåtgärder. De flesta webbläsare (Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari, Opera, etc.) är inställda för att automatiskt acceptera cookies, men du kan välja att ändra dina inställningar själv. Om du vill inaktivera cookies gör du det i webbläsarinställningarna. Se webbläsarens hjälptext för detaljerad beskrivning över hur du ändrar dina inställningar. Om du inte accepterar användning av cookies på vår webbplats kommer användbarheten att vara begränsad.

6. Utlämnande av uppgifter till tredje part
Vi kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt avslöja personlig information till andra om vi inte är lagligt skyldiga att göra det. För att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet tillhandahålls nödvändig information till olika databehandlare som Molendo Norge AS har databehandlingsavtal med. Dessa företag hjälper Molendo Norge AS med betalning av beställda tjänster, marknadsföring, vår webbplats, telefonlösningen. Dessa företag behandlar personuppgifter på uppdrag av Molendo Norge AS. Vid utebliven betalning kommer personuppgifter att lämnas till inkassoföretag.

7. Radering av personuppgifter
Information som vi har fått i samband med ditt köp lagras i vårt aktiva kundregister i 3,5 år.

8. Rättigheter för den registrerade
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och tillämpliga regler. Observera att du kan kräva tillgång till och flytta dina egna personuppgifter, samt kräva korrigering eller radering av information. Det kan överklagas till Datainspektionen för behandling i strid med reglerna.

9. Informationssäkerhet
Vi skyddar dina personuppgifter genom både fysisk och virtuell åtkomst- och åtkomstkontroll samt genom att kryptera känsliga delar av informationen som tillhandahålls.

Kontaktinformation
Frågor om vilken information som är registrerad, korrigering eller radering kan skicka skriftligt till följande adresser:
Molendo Norge AS
Postboks 263 Økern
0510 Oslo